Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile

Conducerea executiva a CNSCBT este asigurata de un director.

In subordinea nemijlocita a directorului CNSCBT se afla:
a) Compartimentul supraveghere si control boli cu prevenire prin vaccinare si PNI (Program National de Imunizare);
b) Compartimentul supraveghere boli transmise prin apa, aliment si zoonoze;
c) Compartimentul supraveghere infectii transmise prin sange, IN, ITS, HIV, TB si alte boli prioritare;
d) Compartimentul statistica si informatica, management programe boli transmisibile.

CNSCBT asigura coordonarea profesionala specifica a Institutului, a retelei nationale de supraveghere epidemiologica si controlul bolilor transmisibile, exercitand urmatoarele atributii generale:

a) asigura functia de coordonare tehnica profesionala a structurilor de specialitate de la nivelul CRSP si asigura suportul tehnic profesional structurilor de specialitate din DSPJ;
b) coordoneaza metodologic, pe baza programelor nationale specifice, reteaua nationala de supraveghere si control al bolilor transmisibile;
c) asigura gestionarea de informatii in cadrul sistemului de raportare a bolilor transmisibile si asigura transmiterea acestora catre Centrul European de Control al Bolilor (ECDC);
d) verifica informatii legate de evenimente nationale si internationale din domeniul bolilor transmisibile;
e) propune obiectivele si activitatile programelor din domeniul supravegherii epidemiologice a bolilor transmisibile
f) colaboreaza cu organizatii nationale si internationale in probleme de supraveghere a bolilor transmisibile asigurand functia de structura competenta pentru Centrul European de Control al Bolilor (ECDC) pentru domeniile de supraveghere, evaluare de risc, detectare de amenintari si training;
g) elaboreaza si deruleaza programe de perfectionare profesionala in domeniul supravegherii bolilor transmisibile;
h) asigura secretariatul Comitetului National de Vaccinologie si asigura si coordonarea tehnica a Programului National de Imunizari;
i) elaboreaza ghiduri metodologice in domeniile de competenta;
j) desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare prin contractarea de proiecte de cercetare in domeniul bolilor transmisibile;
k) participa, alaturi de Biroul RSI si informare toxicologica, la elaborarea si implementarea planurilor de actiune pentru situatii de urgenta, in domeniul de competenta;
l) colaboreaza cu laboratoarele de referinta din Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino“ pentru diagnosticul de laborator al bolilor transmisibile, precum si pentru derularea in comun de studii epidemiologice in domeniul bolilor transmisibile;

m) evalueaza tendintele bolilor transmisibile, la nivel national, si recomanda Ministerului Sanatatii masuri de control ale acestora;

n) coordoneaza activitatile de control al focarelor de boala transmisibila si al epidemiilor, in situatii epidemiologice de interes national si international;
o) asigura transmiterea informatiilor rezultate din analiza datelor colectate de la nivelul judetelor catre Ministerul Sanatatii, precum si catre furnizorii acestor date;
p) asigura coordonarea metodologica a sistemului de alerta precoce si raspuns rapid in domeniul bolilor transmisibile in colaborare cu sectiile de epidemiologie din CRSP si serviciile de epidemiologie din DSP judetene si a municipiului Bucuresti;

q) elaboreaza si implementeaza metodologii noi de supraveghere a bolilor transmisibile;

r) organizeaza instruiri pentru personalul din directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti in domeniul supravegherii bolilor transmisibile si al alertei precoce;
s) propune si realizeaza studii de seroprevalenta, impreuna cu sectiile de epidemiologie din centrele regionale de sanatate publica;
t) evalueaza realizarile la acoperirea vaccinala pentru toate vaccinurile si grupele de varsta prevazute in calendarul national de vaccinare;
u) participa la elaborarea de acte normative si alte reglementari legale din domeniul de activitate;
v) intocmeste si transmite raportul anual solicitat de Organizatia Mondiala a Sanatatii privind vaccinarile si bolile transmisibile;
w) gestioneaza registrul electronic national de boli transmisibile;
x) verifica si valideaza datele transmise de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si centrele de sanatate publica regionale;
y) transmite datele privind bolile transmisibile in formatul solicitat de Centrul European de Control al Bolilor in cadrul programului TESSy (The Epidemiological Surveillance System).

Atributiile directorului CNSCBT:

a) conduce si organizeaza activitatea CNSCBT;
b) supervizeaza si evalueaza activitatea personalului CNSCBT;
c) decide referitor la activitatea desfasurata de personal;
d) informeaza directorul general al Institutului cu privire la activitatea desfasurata;
e) asigura colaborarea cu alte structuri din cadrul Institutului, inclusiv cu sectiile de epidemiologie din CRSP, precum si cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino“, in domeniul specific;
f) asigura relatiile interinstitutionale (retele internationale de specialitate, proiecte de cercetare);
g) reprezinta CNSCBT la nivel national si international si/sau deleaga reprezentanti din cadrul CNSCBT si CRSP;
h) coordoneaza si indruma activitatea centrelor regionale de sanatate publica in domeniile de responsabilitate, dupa caz, si a directiilor de sanatate publica;
i) notifica evenimentele raportate si asigura sprijinul metodologic si profesional pentru centrele regionale de sanatate publica si directiile de sanatate publica;
j) participa la elaborarea de norme/reglementari in domeniul de responsabilitate;
k) participa la lucrari de analiza si sinteza solicitate de catre Ministerul Sanatatii;
l) se deplaseaza in teritoriu in situatii de urgenta sau la solicitarea directiilor de sanatate publica pentru a acorda sprijin metodologic acestora;
m) coordoneaza colective de lucru pentru interventie operativa in teren;
n) participa la conferinte, congrese, cu lucrari de specialitate;
o) raspunde la solicitarile conducerii Institutului, in domeniul specific;
p) raspunde de indeplinirea la termen a lucrarilor si sarcinilor incredintate, de calitatea lucrarilor, actiunilor si prestatiilor efectuate;
q) indeplineste alte sarcini profesionale in domeniul de specialitate primite de la directorul general.